AMK Kraków S.A.

AMK KRAKÓW S.A. to nowoczesna firma inżynierska z powodzeniem realizująca najtrudniejsze inwestycje od ponad 30 lat. Projektuje, dostarcza technologie i produkty technologiczne zgodne z dyrektywą IPPC, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, przy jednoczesnym optymalizowaniu  parametrów  technicznych w celu zminimalizowania kosztów eksploatacji.

Wszystkie usługi i produkty oferowane przez AMK KRAKÓW S.A odpowiadają najwyższym standardom jakości, a realizując kontrakty firma uwzględnia aspekty środowiskowe oraz przykłada dużą wagę do kwestii  bezpieczeństwa pracy.

Firma kompleksowo realizuje projekty od koncepcji poprzez projektowanie, realizację aż do rozruchu włącznie z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną. Zakres usług świadczonych przez firmę to realizacja nowych instalacji i obiektów przemysłowych, a także ich modernizacja i wyposażenie w nowoczesne urządzenia i instalacje służące ochronie środowiska. Zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę ambitnie podchodzącą do najbardziej wymagających zadań. Oferowane produkty i usługi mają zastosowanie w energetyce i ciepłownictwie,  hutnictwie metali nieżelaznych, metalurgii, sektorze wapienniczo-cementowym, rafineryjnym i innych. Misją firmy jest projektowanie i dostarczanie nowoczesnych technologii i produktów technologicznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Oferta AMK obejmuje, m.in:

  • TECHNOLOGIE OCZYSZCZANIA GAZÓW PRZEMYSŁOWYCH (chłodzenie gazów procesowych, odsiarczanie gazów, odpylanie gazów, kompleksowe oczyszczanie gazów)
  • TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE (m.in. utylizacja surowców cynkonośnych, odzysk metali towarzyszących w przemyśle metali nieżelaznych, specjalizowane procesy hydrometalurgiczne)
  • OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH
  • URZĄDZENIA (filtry pulsacyjne, chłodnice gazów przemysłowych, systemy chłodzenia wyparnego, suszarki rozpyłowe, linie transportowe materiałów sypkich)
  • USŁUGI (generalna realizacja inwestycji, projektowanie obiektów przemysłowych i układów automatyki przemysłowej, konsultacje, doradztwo i serwis)

AMK Kraków S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa. Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa skupia przedsiębiorstwa prowadzące szeroko zakrojoną działalność projektową i wykonawczą we wszystkich segmentach rynku, od budownictwa mieszkaniowego po specjalistyczne konstrukcje dla przemysłu ciężkiego. Trzon Grupy stanowią spółki Mostostal Warszawa SA [www.mostostal.waw.pl], AMK Kraków S.A. [amk.krakow.pl], Mostostal Kielce SA [mostostal-kielce.com.pl], Mostostal Płock SA [www.mostostal-plock.com.pl/], z bogatym doświadczeniem w sektorach oil&gas, energetyce i w ochronie środowiska, realizujące wspólną strategię rozwoju oferty produkcyjnej, handlowej i marketingowej.