AMK Kraków S.A.

Największą wartością i kapitałem Spółki są Ludzie – ich wysokie kompetencje i twórczy zapał do podejmowania najbardziej wymagających zadań. AMK Kraków S.A. zatrudnia właśnie taką wysoko kwalifikowaną kadrę ambitnie podchodzącą do najbardziej skomplikowanych projektów.

Obecnie w firmie pracuje ponad 70 osób, z tego ponad połowa to pracownicy Biura Projektowego – projektanci, technolodzy, wyspecjalizowani w różnych branżach (mechaniczno-technologiczna, konstrukcyjno-budowlana, elektryczna, systemów sterowania oraz instalacyjna).

Ponieważ AMK Kraków S.A. w głównej mierze realizuje kontrakty „pod klucz” włącznie z serwisem gwarancyjnymi pogwarancyjnym w strukturze organizacyjnej znajdują się komórki zajmujące się zadaniami bezpośrednio związanymi z procesem realizacyjnym (dyrektorzy, kierownicy kontraktów, kierownicy/inżynierowie budów, zespoły realizacyjne), jak również personel stanowiący istotne wsparcie dla wykonywanych kontraktów, w tym dział obsługi technicznej (odpowiedzialny m.in. za rozruchy), logistyki i kontrolingu oraz serwis głowic rozpyłowych. Jednocześnie w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych korzystamy z usług sprawdzonych partnerów – dostawców i podwykonawców.