Polityka prywatności

//Polityka prywatności
Polityka prywatności2018-12-03T10:08:36+00:00
AMK Kraków S.A.

Polityka prywatności AMK Kraków S.A.

AMK Kraków S.A. przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności oraz poszanowania Państwa danych osobowych. Każdy użytkownik ma prawo wiedzieć jakie dane pozyskujemy, gdzie je przechowujemy, w jaki sposób i w jakim celu z nich korzystamy, a także jakie jest ich źródło oraz okres przechowywania.

Celem niniejszej „Polityki prywatności” jest pełen opis procesu zbierania i przetwarzania Państwa  danych, jak również udzielenie informacji o przysługujących Państwu prawach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), niniejszym informujemy, iż:

Administratorem Danych jest AMK Kraków S.A. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 41, 31-864 Kraków.

Dane zbierane są automatycznie, gdy wchodzisz na stronę i zbierane są w celach zapewnienia bezpieczeństwa oraz celach statystycznych.

Wchodząc na stronę internetową naszej firmy pojawia się informacja cookies oraz pytanie o zgodę na ich używanie. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon, tablet itp.). Ciasteczka nie zawierają danych osobowych oraz nie ingerują w działanie komputera. Służą do identyfikacji przeglądarki i są wymagane do korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  • Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika.

Wyłączając cookies, należy mieć na względzie, że  strona może nie działać poprawnie. Polityka cookies znajduje się pod linkiem: http://amk.krakow.pl/polityka-cookies/

Dane te nie służą profilowaniu.

Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest art.6 ust. 1 pkt f) RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.” Dane te niezbędne są do zapewnienia przez AMK Kraków S.A. świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Państwa dane zbierane automatycznie przechowywane będą przez okres:
14 miesięcy, a w przypadku plików cookies – przez  godzinę lub do zamknięcia okna przeglądarki;
Przysługuje Państwu prawo:

  1. do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
  2. dostępu do Twoich danych osobowych,
  3. do sprostowania/uzupełnienia danych,
  4. do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  5. do ograniczenia przetwarzania danych,
  6. do przenoszenia danych,
  7. do sprzeciwu,
  8. do tego, by nie podlegać profilowaniu.

Zgodnie z art. 77 RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych można kontaktować się również z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres email: iod@mostostal.waw.pl

AMK Kraków S.A. ponadto stosuje narzędzie Google Analytics do analizowania ruchu na stronie internetowej.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Google Analytics używa adresów IP, by ustalać położenie geograficzne użytkowników oraz chronić działanie usługi i zapewniać bezpieczeństwo.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej „Polityki prywatności”.