AMK Kraków S.A.

Oferty pracy

Kierownik Działu Zakupów i Kontraktacji Podwykonawców

Miejsce pracy: Kraków

Jesteśmy Firmą inżynierską należącą do dużej międzynarodowej Grupy Kapitałowej, realizującą długoterminowe kontrakty technologiczne w szeroko rozumianym sektorze budownictwa przemysłowego i energetycznego. Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko Kierownika Działu Zakupów i Kontraktacji Podwykonawców.

Opis stanowiska:

 • kierowanie zespołem i koordynacja jego pracy
 • zapewnienie prawidłowej współpracy Działu z Kierownictwem Kontraktów i Pracownią Projektową
 • opracowywanie zapytań ofertowych i zbieranie ofert dostawców i podwykonawców z rynku krajowego, a także z rynków zagranicznych; analiza i porównanie ofert
 • przygotowywanie planów zakupu we współpracy z kierownictwem kontraktów
 • udział w negocjacjach z podwykonawcami i dostawcami
 • wsparcie techniczno-handlowe zespołów realizacji kontraktów
 • wsparcie Działu Ofert w trakcie opracowywania ofert
 • przygotowanie umów i udział w negocjacjach warunków umownych
 • monitorowanie cen produktów i usług
 • uaktualnianie listy podwykonawców oraz dostawców oraz dbałość o pozyskiwanie nowych podwykonawców i dostawców
 • wdrażanie procedur zakupowych oraz kwalifikacji dostawców
 • optymalizacja kosztów zakupu

Wymagania:

 • umiejętność kierowania zespołem i pracy w zespole
 • doświadczenie na stanowisku o takim samym lub zbliżonym zakresie zadań
 • wykształcenie wyższe techniczne
 • umiejętność czytania i analizy dokumentacji technicznej
 • umiejętności negocjacyjne i handlowe oraz doświadczenie w negocjowaniu umów z dostawcami i podwykonawcami
 • doświadczenie we współpracy z dostawcami i podwykonawcami biorącymi udział w realizacji złożonych instalacji technologicznych i inwestycji budowlanych
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie umożliwiającym prowadzenie negocjacji handlowych
 • biegła znajomość pakietu Microsoft Office
 • komunikatywność i proaktywna postawa
 • mobilność i dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy własnej, dokładność, odpowiedzialność

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności oraz zdobycia cennej wiedzy
 • prywatną opiekę medyczną
 • kartę multisport
 • dofinansowanie wypoczynku
 • elastyczny – ruchomy czas pracy
 • pracę w stabilnej firmie
 • miłą i przyjazną atmosferę pracy
 • pyszną kawę
 • własny duży monitorowany parking, w tym parking dla rowerów

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV  na adres e-mail: 

Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Kierownik Działu Zakupów i Kontraktacji Podwykonawców, prowadzonej przez AMK Kraków S.A., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Prosimy o zapoznanie się z informacją – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku, o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2018 poz. 1000).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMK Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41, 31-864 Kraków.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kontakt email:
3. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (między innymi : imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa,
(np. wizerunek, zainteresowania), są przetwarzane przez Spółkę AMK na podstawie Pani/Pana zgody załączonej do CV.
4. Zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji, o jej zakończeniu zostanie Pani/Pan poinformowany e-mailem.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail:

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Projektant-Mechanik / Asystent Projektanta-Mechanik

Miejsce pracy: Kraków

Jesteśmy Firmą inżynierską należącą do dużej międzynarodowej Grupy Kapitałowej, realizującą długoterminowe kontrakty technologiczne w szeroko rozumianym sektorze budownictwa przemysłowego i energetycznego. Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko Projektant-Mechanik / Asystent Projektanta-Mechanik .

Opis wymagań i stanowiska:

 • Wykształcenie techniczne
 • Minimum 2-letni staż pracy w Biurze projektowym przy projektowaniu (umiejętność wykonywania rysunków warsztatowych):
 • urządzeń do instalacji oczyszczania gazów, takich jak :filtry, elektrofiltry, skrubery, urządzenia transportowe, przepustnice lub
 • instalacji rurowych technologicznych, takich jak: kanały spalin, kanały wentylacyjne, przesypy, okapy, instalacje odpylania
 • Wiedza techniczna umożliwiająca projektowanie wybranych urządzeń lub ich elementów opisanych powyżej
 • Znajomość programów AutoCAD, Autodesk Inventor, MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dyspozycyjność – delegacje służbowe, udział w rozruchach

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności oraz zdobycia cennej wiedzy
 • Możliwość pracy przy bardzo ambitnych i skomplikowanych technologicznie projektach
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Kartę multisport
 • Pracę w stabilnej firmie
 • Miłą i przyjazną atmosferę pracy
 • Własny duży monitorowany parking, w tym parking dla rowerów (siedziba firmy)

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV  na adres e-mail: 

Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Projektant-Mechanik / Asystent Projektanta-Mechanik, prowadzonej przez AMK Kraków S.A., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Prosimy o zapoznanie się z informacją – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku, o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2018 poz. 1000).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMK Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41, 31-864 Kraków.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kontakt email:
3. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (między innymi : imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa,
(np. wizerunek, zainteresowania), są przetwarzane przez Spółkę AMK na podstawie Pani/Pana zgody załączonej do CV.
4. Zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji, o jej zakończeniu zostanie Pani/Pan poinformowany e-mailem.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail:

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

IT Helpdesk

Miejsce pracy: Kraków

Jesteśmy Firmą inżynierską należącą do dużej międzynarodowej Grupy Kapitałowej, realizującą długoterminowe kontrakty technologiczne w szeroko rozumianym sektorze budownictwa przemysłowego i energetycznego. Aktualnie do naszego biura w Krakowie poszukujemy pracownika na stanowisko IT  Helpdesk

Opis stanowiska/zakres obowiązków:

 • administrowanie zasobami informatycznymi AMK Kraków S.A
 • instalacje i konfiguracje nowego sprzętu i oprogramowania, wdrażanie i bieżąca aktualizacja oprogramowania i aplikacji
 • zapewnienie poprawnej pracy serwerów, systemów komputerowych, systemów łączności i sieci komputerowej eksploatowanych w Spółce, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, systemami ochrony antywirusowej systemami ochrony przed spamem
 • samodzielne rozwiązywanie problemów sprzętowych w zakresie serwerów / stacji roboczych i udzielanie technicznego wsparcia
 • zarządzanie sprzętem IT oraz tworzenie dokumentacji
 • współpraca z działami Spółki

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe – informatyczne lub techniczne
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • doświadczenie we wdrożeniach systemów informatycznych
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem stacji roboczych
 • znajomość zagadnień administracji serwerów poczty elektronicznej Exchange
 • znajomość zagadnień budowy sprzętu, wyposażenia komputerowego i sieciowego
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dokładność, odpowiedzialność, samodzielność oraz analityczne myślenie
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę – pełny wymiar czasu pracy
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności oraz zdobycia cennej wiedzy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Kartę multisport
 • Elastyczny-ruchomy czas pracy
 • Pracę w stabilnej firmie
 • Miłą i przyjazną atmosferę pracy
 • Własny duży monitorowany parking, w tym parking dla rowerów

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV  na adres e-mail: 

Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko IT Helpdesk, prowadzonej przez AMK Kraków S.A., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Prosimy o zapoznanie się z informacją – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku, o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2018 poz. 1000).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMK Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41, 31-864 Kraków.
2. Kontakt email do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
3. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (między innymi : imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa,
(np. wizerunek, zainteresowania), są przetwarzane przez Spółkę AMK na podstawie Pani/Pana zgody załączonej do CV.
4. Zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji, o jej zakończeniu zostanie Pani/Pan poinformowany e-mailem.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail:

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.