Kariera

Oferty pracy2018-08-08T15:41:52+00:00
AMK Kraków S.A.

Oferty pracy

Kierownik Budowy

Miejsce pracy: Kraków

Jesteśmy średniej wielkości Firmą inżynieryjną należącą do dużej międzynarodowej Grupy Kapitałowej, realizującą długoterminowe kontrakty technologiczne w sektorze przemysłowym i energetycznym. Aktualnie do naszego biura w Krakowie poszukujemy pracownika na stanowisko: Kierownik Budowy.

Opis stanowiska:

 • zorganizowanie i kierowanie budową zgodnie z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami BHP
 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji budowy i nadzór nad jakością wykonanych robót
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru
 • nadzorowanie i koordynowanie pracy kierowników robót Podwykonawców, w zakresie wykonywania zadao zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi procedurami
 • odpowiedzialnośd za realizację umów zgodnie z dokumentacja techniczną i obowiązującymi przepisami
 • współpraca z innymi działami Spółki

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe budowlane
  uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
 • praca z dokumentacją techniczną, ogólna wiedza techniczna
 • znajomość systemów zarządzania jakością (ISO 9000 i 14000)
 • doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu dokumentacji powykonawczej na budowie
 • doświadczenie w kierowaniu projektami budowlanymi i zarządzaniu pracownikami
 • prawo jazdy kat B
 • dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę – pełny wymiar czasu pracy
 • możliwość rozwoju i doskonalenia wiedzy
 • pracę w stabilnej firmie
 • miłą i przyjazną atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@amk.krakow.pl

Prosimy o zapoznanie się z informacją – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku, o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2018 poz. 1000).

1. Wysyłając CV zgadzasz się na przetwarzanie przez AMK Kraków S.A. Twoich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Kierownika Budowy.
2. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, (np. Twój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa.
3. Zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwośd udziału w rekrutacji.
4. W każdym czasie możesz cofnąć udzieloną zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rekrutacja@amk.krakow.pl co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Specjalista ds. Zakupów

Miejsce pracy: Kraków

Jesteśmy Firmą inżynieryjną należącą do dużej międzynarodowej Grupy Kapitałowej, realizującą długoterminowe kontrakty technologiczne w sektorze przemysłowym i energetycznym. Aktualnie do naszego biura w Krakowie poszukujemy pracownika na stanowisko Specjalisty ds. Zakupów.

Opis stanowiska:

 • opracowywanie zapytań ofertowych i zbieranie ofert z rynku krajowego, a także z rynków zagranicznych
 • we współpracy z kierownictwem kontraktów przygotowywanie planów zakupu
 • udział w negocjacjach z podwykonawcami i dostawcami, analiza i porównanie ofert
 • wsparcie techniczno – handlowe zespołów realizacji kontraktów
 • wsparcie Działu Ofert w trakcie opracowywania ofert
 • przygotowanie umów i udział w negocjacjach warunków umownych
 • monitorowanie cen produktów oraz ilości zakontraktowanych produktów w zakresie przydzielonych specjalizacji, miesięczne raportowanie wykonanych zadań
 • uaktualnianie listy podwykonawców oraz dostawców oraz dbałość o pozyskiwanie nowych podwykonawców i dostawców
 • wdrażanie procedur zakupowych oraz kwalifikacji dostawców
 • optymalizacja kosztów zakupu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • doświadczenie na stanowisku o takim samym lub zbliżonym zakresie zadań
 • umiejętności negocjacyjne i handlowe oraz doświadczenie w negocjowaniu umów z dostawcami i podwykonawcami
 • doświadczenie we współpracy z dostawcami i podwykonawcami przy realizacji złożonych instalacji technologicznych i inwestycji budowlanych
 • komunikatywność i proaktywna postawa
 • umiejętność sprawnego komunikowania się w mowie i piśmie
 • umiejętność pracy w zespole
 • biegła znajomość pakietu Microsoft Office
 • mobilność i dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy własnej, dokładność, odpowiedzialność
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę – pełny wymiar czasu pracy
 • możliwość awansu i objęcia funkcji Kierownika Zespołu ds. Zakupów
 • możliwość rozwoju i doskonalenia wiedzy
 • pracę w stabilnej firmie
 • kartę multisport
 • miłą i przyjazną atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@amk.krakow.pl Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. Zakupów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” oraz Ustawy z dnia 10.05.2018r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r poz. 1000).

Prosimy o zapoznanie się z informacją – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku, o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2018 poz. 1000).

 1. Wysyłając CV zgadzasz się na przetwarzanie przez AMK Kraków S.A. Twoich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko
 2. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, (np. Twój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa.
 1. Zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 2. W każdym czasie możesz cofnąć udzieloną zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rekrutacja@amk.krakow.pl co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.