AMK Kraków S.A.

Naszym klientom oferujemy realizację nowych instalacji i obiektów przemysłowych, modernizację obiektów istniejących oraz wyposażanie ich w nowoczesne urządzenia i instalacje służące ochronie środowiska.

Oferta AMK Kraków S.A. obejmuje wszystkie fazy procesu inwestycyjnego, począwszy od prac studialnych, koncepcji i przygotowania inwestycji przez projektowanie, dostawy urządzeń do rozruchu instalacji.

W wielu obiektach wykorzystywane są opracowane przez nas innowacyjne technologie oraz znajdują zastosowanie zaprojektowane i dostarczane przez nas urządzenia.

Produkty

Produkty
Więcej informacji

Technologie

Technologie
Więcej informacji

Usługi

Usługi
Więcej informacji

Ostatnie realizacje