AMK-KGHM-cooler.JPG

Chłodnice typu CR
Chłodnice rurowe o przepływie gazu procesowego wewnątrz rur, przeznaczone do chłodzenia gazów o umiarkowanym stopniu zanieczyszczenia pyłami nieklejącymi

Chłodnice typu MC
Chłodnice z rurami płaskimi, przepływem gazu procesowego na zewnątrz rur i mechanicznym układem czyszczenia powierzchni wymiany ciepła przeznaczone do chłodzenia gazów o wysokim stopniu zapylenia lub możliwością wystąpienia pyłów klejących

Chłodnice typu CP
Chłodnice płytowe używane między innymi w procesie chłodzenia/podgrzewania ciepła w metodzie DRY SCRUBBING odsiarczania spalin.

 
AMK-gas-cooler-0.jpg

Chłodnice typu CR
Chłodnice rurowe o przepływie gazu procesowego wewnątrz rur, przeznaczone do chłodzenia gazów o umiarkowanym stopniu zanieczyszczenia pyłami nieklejącymi

Chłodnice typu MC
Chłodnice z rurami płaskimi, przepływem gazu procesowego na zewnątrz rur i mechanicznym układem czyszczenia powierzchni wymiany ciepła przeznaczone do chłodzenia gazów o wysokim stopniu zapylenia lub możliwością wystąpienia pyłów klejących

Chłodnice typu CP
Chłodnice płytowe używane między innymi w procesie chłodzenia/podgrzewania ciepła w metodzie DRY SCRUBBING odsiarczania spalin.

 
AMK-gas-cooler-1.jpg

Chłodnice typu CR
Chłodnice rurowe o przepływie gazu procesowego wewnątrz rur, przeznaczone do chłodzenia gazów o umiarkowanym stopniu zanieczyszczenia pyłami nieklejącymi

Chłodnice typu MC
Chłodnice z rurami płaskimi, przepływem gazu procesowego na zewnątrz rur i mechanicznym układem czyszczenia powierzchni wymiany ciepła przeznaczone do chłodzenia gazów o wysokim stopniu zapylenia lub możliwością wystąpienia pyłów klejących

Chłodnice typu CP
Chłodnice płytowe używane między innymi w procesie chłodzenia/podgrzewania ciepła w metodzie DRY SCRUBBING odsiarczania spalin.

 
AMK-gas-cooler-2.png

Chłodnice typu CR
Chłodnice rurowe o przepływie gazu procesowego wewnątrz rur, przeznaczone do chłodzenia gazów o umiarkowanym stopniu zanieczyszczenia pyłami nieklejącymi

Chłodnice typu MC
Chłodnice z rurami płaskimi, przepływem gazu procesowego na zewnątrz rur i mechanicznym układem czyszczenia powierzchni wymiany ciepła przeznaczone do chłodzenia gazów o wysokim stopniu zapylenia lub możliwością wystąpienia pyłów klejących

Chłodnice typu CP
Chłodnice płytowe używane między innymi w procesie chłodzenia/podgrzewania ciepła w metodzie DRY SCRUBBING odsiarczania spalin.

 
AMK-Boleslaw-Recycling-cooler.png

Chłodnice typu CR
Chłodnice rurowe o przepływie gazu procesowego wewnątrz rur, przeznaczone do chłodzenia gazów o umiarkowanym stopniu zanieczyszczenia pyłami nieklejącymi

Chłodnice typu MC
Chłodnice z rurami płaskimi, przepływem gazu procesowego na zewnątrz rur i mechanicznym układem czyszczenia powierzchni wymiany ciepła przeznaczone do chłodzenia gazów o wysokim stopniu zapylenia lub możliwością wystąpienia pyłów klejących

Chłodnice typu CP
Chłodnice płytowe używane między innymi w procesie chłodzenia/podgrzewania ciepła w metodzie DRY SCRUBBING odsiarczania spalin.

 

 

Chłodnice gazów przemysłowych

Chłodnice przemysłowe przeznaczone do są do obniżania temperatury gazów do zakresu umożliwiającego filtrację.

Urządzenia te przeznaczone są do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach, dla gorących gazów o wysokiej koncentracji zapylenia.

W razie potrzeby wyposażone są w system mechanicznego oczyszczania powierzchni wymiany ciepła.