AMK-HZL-baghouse-2.jpg
 
AMK-Sterowanie.jpg  
 
AMK Krakow Bolesław Baghouse.jpg
 
AMK-Sterowanie-2.jpg  
 
AMK-KGHM-baghouse-1.jpg
 
AMK-Sterownik.jpg  
   
AMK-MPEC-Leszno-baghouse.jpg
  
AMK-baghouse-1_filtr pulsacyjny.jpg  
 
Filtr-Doerschla-AMK_IOS.jpg

 

Filtry workowe

Filtry workowe pulsacyjne są naszym produktem, konsekwentnie rozwijanym od początku istnienia Firmy. W wyniku tego procesu obecnie oferujemy urządzenia dzięki którym w odpylaniu można osiągnąć każdy technicznie i ekonomicznie założony cel – uzyskanie końcowego stężenia pyłu znacznie poniżej 1 mg/m3, odpylenie milionów m3 gazu, oczyszczanie agresywnych, gorących gazów.

Nasze filtry są zawsze starannie dostosowane do zadania które mają wypełnić. Dla typowych zastosowań są proste i ekonomiczne podczas gdy w instalacjach pracujących na granicy stosowalności zawierają niestandardowe rozwiązania techniczne i materiałowe.