Nowe technologie

AMK Kraków S.A. opracowuje i wdraża specjalistyczne technologie przemysłowe, służące zarówno produkcji jak i ochronie środowiska.
Wdrożenie technologii może obejmować :

  • opracowanie projektu procesowego
  • wykonanie koncepcji technicznej i studium wykonalności
  • dobór wyposażenia technologicznego we współpracy z producentami specjalistycznego sprzętu
  • opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej i formalno – prawnej
  • generalną realizację inwestycji

Obszary działalności

  • hutnictwo metali nieżelaznych
  • metalurgia
  • przemysł cementowo-wapienniczy
  • energetyka
  • przemysł rafineryjny
Oczyszczanie gazów przemysłowych

Oczyszczanie gazów przemysłowych

Technologie przemysłowe

Technologie przemysłowe