chłodnice gazów przemysłowych

CHŁODZENIE GAZÓW PROCESOWYCH

Wysoka temperatura gazów odlotowych z procesów technologicznych w pirometalurgii na ogół uniemożliwia ich bezpośrednie oczyszczanie. Chłodzenie gazów procesowych może być realizowane na wiele sposobów – przeponowo, poprzez odparowanie cieczy bądź mieszanie z chłodnymi strumieniami. W tych dziedzinach posiadamy zaawansowane technicznie rozwiązania i sprawdzone w praktyce przemysłowej.

Zawierają one zarówno typoszeregi urządzeń jak i specjalistyczne układy aparaturowe prezentowane w dziale Produkty.

Obszary zastosowania

  • hutnictwo stali
  • hutnictwo metali nieżelaznych
  • cementownie