AMK Kraków S.A.

KOMPLEKSOWE OCZYSZCZANIE GAZÓW

Gazy odlotowe z procesów energetycznych i metalurgicznych często wymagają usuwania wielu rodzajów zanieczyszczeń gazowych i/lub pyłowych. Proces ich obróbki stanowi wówczas kombinację różnych technik chłodzenia, odzysku energii, absorpcji i odpylania.  Dlatego nasza firma oferuje kompleksowe oczyszczanie gazów. Instalacje takie są na ogół projektowane indywidualnie dla każdego zastosowania.

Obszary zastosowania

  • metalurgia metali nieżelaznych
  • hutnictwo stali
  • energetyka