AMK Kraków S.A.

ODPYLANIE GAZÓW

AMK Kraków S.A. oferuje kompletne systemy odciągu i odpylania gazów przemysłowych znajdujące zastosowanie w szczególnie trudnych warunkach eksploatacji – wysokie temperatury, agresywne środowisko, zagrożenie wybuchem.

Nasza oferta obejmuje zarówno instalacje produkcyjne jak i oczyszczanie oraz odpylanie gazów odlotowych. W zależności od potrzeb i wymagań wykorzystują one różne typy urządzeń odpylających – mechaniczne, elektrostatyczne oraz różne konstrukcje filtrów.

Informacje dotyczące urządzeń znajdują się w dziale Produkty.

Obszary zastosowania

  • hutnictwo
  • przemysł metali nieżelaznych
  • energetyka i ciepłownictwo
  • przemysł cementowo – wapienniczy