AMK Kraków S.A.

ODSIARCZANIE SPALIN METODA MOKRA, SUCHA, PÓŁSUCHA

Metoda mokra wapniakowa

Metoda mokra wapniakowa ze względu na swą wysoką skuteczność, prostotę i niezawodność jest technologią najczęściej wykorzystywaną do odsiarczania spalin energetycznych.

We współpracy z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach wdrożyliśmy specjalny wariant technologii przeznaczony do oczyszczania gazów o szczególnie wysokiej zawartości SO2 (do 1 %).

Metoda mokra wapniakowa

Zakres zastosowań

  • energetyczne spalanie wysoko zasiarczonych paliw,
  • spalarnie odpadów,
  • metalurgia metali nieżelaznych

Metoda półsucha „dry scrubbing”

Metoda półsucha DRY SCRUBBING, oferująca umiarkowany koszt inwestycji oraz stosunkowo niskie koszty eksploatacji jest w wielu zastosowaniach optymalną technologią odsiarczania dla średniej wielkości obiektów energetycznych.

Referencje obejmują zastosowania tego procesu do usuwania kwaśnych zanieczyszczeń zarówno ze spalinenergetycznych jak i innych zanieczyszczonych gazów przemysłowych.

Obszary zastosowania

  • energetyczne spalanie średnio zasiarczonych paliw
  • spalarnie odpadów
  • wybrane procesy metalurgiczne

Metoda sucha

Metoda sucha to instalacje odsiarczania spalin za pomocą wtrysku suchego sorbentu wapiennego lub sodowego, są tańszą alternatywą bardziej skutecznych metod mokrych i półsuchych w zastosowaniach gdzie skuteczność usuwania SO2 nie jest parametrem krytycznym.

Jako sorbent może być stosowane wapno hydratyzowane lub związki sodu.

Metoda sucha

Obszary zastosowania

  • energetyka
  • oczyszczanie gazów ze spalania nisko zasiarczonych paliw
  • gazy wentylacyjne w przemyśle metali nieżelaznych
  • niektóre spalarnie odpadów