BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o.

oczyszczanie gazów z procesów Waelza

Przepływ gazu [Nm3/h] : 80 000

Stężenie SO2 [g /Nm3] :  5-10

Skuteczność [%] : >95

Rok uruchomienia 2006

AMK-Boleslaw-Recycling.jpg  
 

BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o.

oczyszczanie gazów z procesów Waelza

Przepływ gazu [Nm3/h] : 80 000

Stężenie SO2 [g /Nm3] : 5-10

Skuteczność [%] : >95

Rok uruchomienia 2006

AMK-Boleslaw-Recycling-wet-FGD-1.jpg
 

BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o.

oczyszczanie gazów z procesów Waelza

Przepływ gazu [Nm3/h] : 80 000

Stężenie SO2 [g /Nm3] : 5-10

Skuteczność [%] : >95

Rok uruchomienia 2006

AMK-Boleslaw-Recycling-FGD-5.JPG  
 

BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o.

oczyszczanie gazów z procesów Waelza

Przepływ gazu [Nm3/h] : 80 000

Stężenie SO2 [g /Nm3] : 5-10

Skuteczność [%] : >95

Rok uruchomienia 2006

AMK-Boleslaw-Recycling-wet-FGD1.JPG
 

BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o.

oczyszczanie gazów z procesów Waelza

Przepływ gazu [Nm3/h] : 80 000

Stężenie SO2 [g /Nm3] : 5-10

Skuteczność [%] : >95

Rok uruchomienia 2006

AMK-Boleslaw-Recycling-wet-FGD2.JPG
 

BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o.

oczyszczanie gazów z procesów Waelza

Przepływ gazu [Nm3/h] : 80 000

Stężenie SO2 [g /Nm3] : 5-10

Skuteczność [%] : >95

Rok uruchomienia 2006

AMK-Boleslaw-Recycling-wet-FGD-3.jpg  
 

BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o.

oczyszczanie gazów z procesów Waelza

Przepływ gazu [Nm3/h] : 80 000

Stężenie SO2 [g /Nm3] : 5-10

Skuteczność [%] : >95

Rok uruchomienia 2006

AMK-Boleslaw-recycling-wet-FGD-7.JPG  
 

BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o.

oczyszczanie gazów z procesów Waelza

Przepływ gazu [Nm3/h] : 80 000

Stężenie SO2 [g /Nm3] : 5-10

Skuteczność [%] : >95

Rok uruchomienia 2006

AMK-Boleslaw-Recycling-wet-FGD-4.jpg  
 

 

MIASTECZKO ŚLĄSKIE S.A.

odsiarczanie gazów ze spiekalni w zakładzie produkcji cynku technologią ISF

Przepływ gazu [Nm3/h] : 90 000

Stężenie SO2 [g/Nm3] : 20-30

Skuteczność [%] : >98

Rok uruchomienia 2008

AMK-HCMS-wet-FGD-5.jpg
 

MIASTECZKO ŚLĄSKIE S.A.

odsiarczanie gazów ze spiekalni w zakładzie produkcji cynku technologią ISF

Przepływ gazu [Nm3/h] : 90 000

Stężenie SO2 [g/Nm3] : 20-30

Skuteczność [%] : >98

Rok uruchomienia 2008

AMK-HCMS-wet-FGD-6.jpg  
 

MIASTECZKO ŚLĄSKIE SA

odsiarczanie gazów ze spiekalni w zakładzie produkcji cynku technologią ISF

Przepływ gazu [Nm3/h] : 90 000

Stężenie SO2 [g/Nm3] : 20-30

Skuteczność [%] : >98

Rok uruchomienia 2008

AMK-HCMS-wet-FGD-2.jpg  
   

MIASTECZKO ŚLĄSKIE SA

odsiarczanie gazów ze spiekalni w zakładzie produkcji cynku technologią ISF

Przepływ gazu [Nm3/h] : 90 000

Stężenie SO2 [g/Nm3] : 20-30

Skuteczność [%] : >98

Rok uruchomienia 2008

AMK-HCMS-wet-FGD-4.jpg  
 

MIASTECZKO ŚLĄSKIE S.A.

odsiarczanie gazów ze spiekalni w zakładzie produkcji cynku technologią ISF

Przepływ gazu [Nm3/h] : 90 000

Stężenie SO2 [g/Nm3] : 20-30

Skuteczność [%] : >98

Rok uruchomienia 2008

AMK-HCMS-wet-FGD-3.jpg  
 

MIASTECZKO ŚLĄSKIE S.A.

odsiarczanie gazów ze spiekalni w zakładzie produkcji cynku technologią ISF

Przepływ gazu [Nm3/h] : 90 000

Stężenie SO2 [g/Nm3] : 20-30

Skuteczność [%] : >98

Rok uruchomienia 2008

AMK-HCMS-wet-FGD-1.jpg