Obszary zastosowania

  • energetyczne spalanie średnio zasiarczonych paliw
  • spalarnie odpadów
  • wybrane procesy metalurgiczne
AMK-Dry-Scrubbing.jpg

 

Odsiarczanie gazów - metoda półsucha "dry scrubbing"

Metoda DRY SCRUBBING, oferująca umiarkowany koszt inwestycji oraz stosunkowo niskie koszty eksploatacji jest w wielu zastosowaniach optymalną technologią odsiarczania dla średniej wielkości obiektów energetycznych.

Referencje obejmują zastosowania tego procesu do usuwania kwaśnych zanieczyszczeń zarówno ze spalinenergetycznych jak i innych zanieczyszczonych gazów przemysłowych.