AMK Kraków S.A.

TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE

Odzysk metali towarzyszących w przemyśle metali nieżelaznych

Odzysk metali towarzyszących w przemyśle metali nieżelaznych

Specjalizowane procesy hydrometalurgiczne

Specjalizowane procesy hydrometalurgiczne

Utylizacja surowców cynkonośnych

Utylizacja surowców cynkonośnych

Magazynowanie i dystrybucja asfaltów

Magazynowanie i dystrybucja asfaltów

Transport, składowanie, namiarowywanie surowców

Transport, składowanie, namiarowywanie surowców