AMK Kraków S.A.

MAGAZYNOWANIE I DYSTRYBUCJA ASFALTÓW

Magazynowanie i dystrybucja asfaltów w zakresie : zbiorników magazynowych, instalacji grzewczej, ekspedycji (linii nalewczych), instalacji hermetyzacji, instalacji pary gaśniczej, stacji azotu, rurociągów sprężonego powietrza i azotu, kotłowni technologicznych oraz pompowni.