hutnictwo, odzysk metali nieżelaznych, metale nieżelazne

ODZYSK METALI TOWARZYSZĄCYCH W PRZEMYŚLE METALI NIEŻELAZNYCH

W przerobie podstawowych metali nieżelaznych takich jak miedź i cynk powstają strumienie materiałowe zawierające tzw. „metale towarzyszące”, często posiadające znaczną wartość handlową, takie jak ołów, kadm, antymon, ren i inne.

Oferujemy procesy hydro i pirometalurgiczne stosowane do odzysku metali nieżelaznych oraz ich oczyszczania.

Procesy te są dostosowywane do indywidualnych uwarunkowań i potrzeb klienta.

Obszar zastosowania
  • hutnictwo metali nieżelaznych