AMK Kraków S.A.

SPECJALIZOWANE PROCESY HYDROMETALURGICZNE

Specjalizowane procesy hydrometalurgiczne wykorzystujące różnego rodzaju zestawienia takich operacji jak ługowanie, filtracja, cementacja, flotacja itp. realizowane w celu :

  • poprawy efektywności produkcji
  • wyprowadzaniu z obiegu szkodliwych substancji

Oferowane przez nas procesy znajdują głównie zastosowanie:

  • w przemyśle metali nieżelaznych
  • w przerobie odpadów i ubocznych strumieni materiałowych