AMK Kraków S.A.

UTYLIZACJA SUROWCÓW CYNKONOŚNYCH

Oferujemy technologię i wyposażenie linii produkcyjnych przetwarzających pyły stalownicze, szlamy z elektrolizy cynku oraz inne odpady z zawartością cynku na surowy tlenek cynku i technologie służące jego uszlachetnianiu. Utylizacja surowców cynkonośnych może być kłopotliwa, dlatego posiadamy rozwiązania, które doskonale sprawdzą się w Twojej firmie.

Obszary zastosowania

  • elektrostalownie
  • hydrometalurgia cynku