Dokumentacja
w pełnym zakresie

 • koncepcja technologiczna
 • studium wykonalności
 • wnioski o dofinansowanie z funduszy środowiskowych i europejskich
 • projekt budowlany wraz z raportem oddziaływania na środowisko
 • wielobranżowa dokumentacja techniczna
 • dokumentacja powykonawcza
BIURO_biopaliwa_AMK.jpg  
 
Dokumentacja
w pełnym zakresie

 • koncepcja technologiczna
 • studium wykonalności
 • wnioski o dofinansowanie z funduszy środowiskowych i europejskich
 • projekt budowlany wraz z raportem oddziaływania na środowisko
 • wielobranżowa dokumentacja techniczna
 • dokumentacja powykonawcza
AMK-Krakow-engineering-services.jpg
 
Dokumentacja
w pełnym zakresie

 • koncepcja technologiczna
 • studium wykonalności
 • wnioski o dofinansowanie z funduszy środowiskowych i europejskich
 • projekt budowlany wraz z raportem oddziaływania na środowisko
 • wielobranżowa dokumentacja techniczna
 • dokumentacja powykonawcza
AMK-engineering-services-projects.jpg  
   
Dokumentacja 
w pełnym zakresie

 • koncepcja technologiczna
 • studium wykonalności
 • wnioski o dofinansowanie z funduszy środowiskowych i europejskich
 • projekt budowlany wraz z raportem oddziaływania na środowisko
 • wielobranżowa dokumentacja techniczna
 • dokumentacja powykonawcza
Namiarownia-C_Boleslaw-Recy.jpg

 

Projektowanie obiektów przemysłowych

Wykonane przez nas dokumentacje spełniają najwyższe standardy zawartości merytorycznej i jakości wykonania dzięki:

Swiadectwo IPB.jpg

 • wdrożeniu i konsekwentnemu stosowaniu systemu zapewnienia jakości
 • stosowaniu współczesnych technik zarządzania projektami
 • ciągłemu szkoleniu oraz ścisłemu kontaktowi projektantów zarówno z najnowszymi
 • technologiami jak i z praktyką realizacyjną
 • użyciu nowoczesnych technik komputerowego wspomagania projektowania                                    

Nasze projekty realizujemy z poszanowaniem prawa budowlanego, regulacji ochrony środowiska             oraz przepisów dotyczących ochrony praw autorskich i własności intelektualnej.