Obiekty
przemysłowe

Od koncepcji
do rozruchu

Technologie, produkty
Usługi inżynierskie

Certyfikat TUV Nord Polska ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 AMK Kraków S.A.
al. Jana Pawła II 41
31-864 Kraków

Tel. 0048 12 647 66 38

Fax: 0048 12 647 68 97

Email:

Prawa autorskie i pokrewne

 

  1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących jakąkolwiek część strony internetowej firmy AMK Kraków S.A. dostępnej pod adresem http://amk.krakow.pl (zwanej dalej Serwisem) - w całości i we fragmentach, w szczególności do plików znajdujących się w dziale "Materiały do pobrania",  elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Serwisu, są zastrzeżone na rzecz AMK Kraków S.A. i chronione są ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz innymi przepisami o ochronie prawa własności intelektualnej.
  2. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób odpłatnie wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać jakichkolwiek plików pobranych z Serwisu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności odpłatnie przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.