Project Description

Bolesław Recycling Sp. z o.o. (obecnie ZGH „Bolesław” S.A.)

Nazwa kontraktu:
Rozbudowa Instalacji Pieców Przewałowych.

Zakres kontraktu:
Technologia, projekt, budowa, rozruch.