Project Description

Bolesław Recycling Sp. z o.o. (obecnie ZGH „Bolesław” S.A.)

Nazwa projektu:
Modernizacja Wydziału Huty Tlenku Cynku. Realizacja w systemie „”pod klucz””.

Zakres projektu:
Technologia, projekt, budowa, rozruch

  • namiarownia pyłów
  • namiarownia szlamów
  • kompleks przerobu pyłów hutniczych – instalacja chłodzenia i odpylania
  • kompleks przerobu szlamów – instalacja chłodzenia, odpylania, odsiarczanie metodą mokrą