Project Description

CIECH Soda Polska S.A.

Nazwa kontraktu:
„Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin metodą półsuchą NID kotłów CKTI nr 1, 2 i 3 w Elektrociepłowni Janikowo” .

Zakres kontraktu:
Modernizacja