Project Description

Elektrociepłownia Zabrze S.A. (obecnie Fortum Silesia S.A.)

Nazwa kontraktu:
Instalacja odsiarczania spalin metodą suchą i odazotowania spalin metodą amoniakalną; V = 500.000 Nm3/h.
Realizacja w systemie „pod klucz”.

Zakres kontraktu:
Technologia, projekt, dostawa, budowa, rozruch.