Project Description

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Nazwa kontraktu:
Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków Instalacji Odsiarczania Spalin w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w celu spełnienia wymagań wynikających z Konkluzji BAT”.

Zakres kontraktu:
Modernizacja i rozbudowa