Project Description

Hindustan Zinc Ltd., Chanderiya Lead and Zinc Plant (VEDANTA GROUP), Indie

Nazwa kontraktu:
Instalacja oczyszczania gazów spalinowych z kolumn rafinacji cynku – chłodzenie, odpylanie; V = 55 000 Nm3/h.

Zakres kontraktu:
Technologia, projekt, nadzór, rozruch