Project Description

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” SA (Grupa ZGH Bolesław” S.A.)

Nazwa kontraktu:
Instalacja odsiarczania i odpylania gazów spiekalniczych metodą mokrą wapniakową V = 90 000 Nm3/h.
Realizacja w systemie „pod klucz”.

Zakres kontraktu:
Technologia, projekt, budowa, rozruch