Project Description

Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice

Nazwa kontraktu:
Instalacja Pilotowa do produkcji gipsu z gazów procesowych w KGHM Polska Miedź S.A,.Huta Miedzi Głogów.
Realizacja w systemie „pod klucz”.

Zakres kontraktu:
Technologia, projekt budowlany, projekty wykonawcze, dostawy, rozruch.