Project Description

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”

Nazwa kontraktu:
Instalacja odsiarczania i odpylania spalin z Elektrociepłowni Huty Miedzi w Głogowie metodą półsuchą DRY SCRUBBING, V = 1 060 000 Nm3/h.
Realizacja w systemie „pod klucz”.

Zakres kontraktu:
Technologia, projekt, dostawy, rozruch.