Realizacje krajowe

//, Odsiarczanie - metoda półsucha/KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”2018-05-12T22:07:04+00:00

Project Description

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”

Nazwa kontraktu:
Instalacja odciągowo-oczyszczająca gazy z pieców anodowych Huty Miedzi „Głogów II” -chłodzenie, odsiarczanie metodą półsuchą DRY SCRUBBING, odpylanie; V = 90 000 Nm3/h.
Realizacja w systemie „pod klucz”.

Zakres kontraktu:
Technologia, projekt, budowa, rozruch