Project Description

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”

Nazwa kontraktu:
Zabudowa instalacji do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza z gazami z pieców Doerschla- metoda mokra sodowa.
Realizacja w systemie „pod klucz”.

Zakres kontraktu:
Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dostawy, budowa, rozruch.