Realizacje krajowe

//, Odsiarczanie - metoda mokra sodowa/KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”2018-05-12T22:18:51+00:00

Project Description

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”

Nazwa kontraktu:
Zabudowa instalacji do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza z gazami z pieców Doerschla- metoda mokra sodowa.
Realizacja w systemie „pod klucz”.

Zakres kontraktu:
Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dostawy, budowa, rozruch.