Project Description

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”

Nazwa kontraktu:
Instalacja odciągowo – oczyszczająca gazy dla pieców anodowych Huty Miedzi „Głogów I” – chłodzenie, odsiarczanie metodą półsuchą DRY SCRUBBING, odpylanie; V = 70 000 Nm3/h.
Realizacja w systemie „pod klucz”.

Zakres kontraktu:
Technologia, projekt, budowa, rozruch.