Project Description

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”

Nazwa kontraktu:
Instalacja odciągowo-odpylająca dla pieców wahadłowo-obrotowych Wydziału Ołowiu – dopalanie, chłodzenie, odpylanie; V = 60 000 Nm3/h.
Realizacja w systemie „pod klucz”.

Zakres kontraktu:
Technologia, projekt, budowa, rozruch.