Project Description

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”

Nazwa kontraktu:
Modernizacja Wydziału Ołowiu, zabudowa IV pieca Doerschla – instalacja oczyszczania gazów – dopalanie, chłodzenie, odpylanie; V = 80 000 Nm3/h.
Realizacja w systemie „pod klucz”.

Zakres kontraktu:
Technologia, projekt, budowa, rozruch.