Project Description

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”

Nazwa kontraktu:
Węzeł kruszenia żużla – instalacja odpylania; V = 17.000 Nm3/h.

Zakres kontraktu:
projektowanie.