Project Description

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”

Nazwa kontraktu:
Instalacja do prażenia mieszaniny koncentratów miedzi w Hucie Miedzi Głogów I – w trakcie rozruchu.
Realizacja w systemie „pod klucz” w Konsorcjum z KGHM Zanam S.A.

Zakres kontraktu:
Technologia, projekt budowlany, projekty wykonawcze, dostawy, rozruch