Project Description

KGHM Polska Miedź SA, Oddział Huta Miedzi w Legnicy

Nazwa kontraktu:
Instalacja odciągowo – oczyszczająca gazy z pieców anodowych na Wydziale Metalurgicznym – chłodzenie, usuwanie HCl i SO4 metodą suchą wapienną, usuwanie As, odpylanie V = 80 000 Nm3/h.
Realizacja w systemie „pod klucz”.

Zakres kontraktu:
Technologia, projekt, budowa, rozruch