Project Description

KGHM Polska Miedź SA, Oddział Huta Miedzi w Legnicy

Nazwa kontraktu:
Rafineria ołowiu o wydajności 35 000 ton/rok .
Realizacja w systemie „pod klucz”.

Zakres kontraktu:
Technologia, projekt budowlany, projekty wykonawcze, dostawy, rozruch