Project Description

Lotos Asfalt Sp. z o.o. , Czechowice

Nazwa projektu:
Modernizacja instalacji grzewczej i ekspedycji asfaltów.
Realizacja w systemie „pod klucz”.

Zakres projektu:
Projekt, budowa, rozruch.