Project Description

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Leszno

Nazwa kontraktu:
Instalacja odsiarczania spalin metodą półsuchą DRY SCRUBBING; V = 180 000 Nm3/h.
Realizacja w systemie „pod klucz”.

Zakres kontraktu:
Technologia, projekt, budowa, rozruch.