Project Description

„Nova Hut” – Ostrava Czechy

Nazwa kontraktu:
Instalacja odpylania spalin z kotła energetycznego V = 240 000 Nm3/h.
Realizacja w systemie „pod klucz”.

Zakres kontraktu:
Technologia, projekt, budowa, rozruch.