Realizacje krajowe

///„Orzeł Biały” SA w Bytomiu
„Orzeł Biały” SA w Bytomiu2018-05-12T21:49:06+00:00

Project Description

„Orzeł Biały” SA w Bytomiu

Nazwa kontraktu:
Modernizacja Wydziału Hutniczego obejmująca budowę nowej namiarowni, instalację odciągania i odpylania gazów z pieców rafinacyjnych, stanowisko kruszenia żużla.

Realizacja w systemie „pod klucz”.

Zakres kontraktu:
Technologia, projekt, budowa, rozruch.

Project Details