Project Description

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

Nazwa kontraktu:
Instalacja odpylania i odsiarczania spalin metodą półsuchą DRY SCRUBBING.
Realizacja w systemie „pod klucz”.

Realizacja etapowa:

  • I etap: kotłownia WR-25 kotły 3 i 4
  • II etap: kotłownia WP-70
  • III etap: kotłownia WR-25 kotły 1 i 2
  • IV etap: rozbudowa WP-70

Zakres kontraktu:
Technologia, projekt budowlany, projekty wykonawcze, dostawy, budowa, rozruch.