Project Description

Taipei, Taiwan

Nazwa kontraktu:
Absorber dla instalacji oczyszczania gazów w spalarni odpadów; V = 100 000 Nm3/h.

Zakres kontraktu:
Projektowanie.