Realizacje zagraniczne

//, Odsiarczanie - metoda mokra/Metalurgiczne Przedsiębiorstwo im. A.K.Sierowa SA, Rosja
Metalurgiczne Przedsiębiorstwo im. A.K.Sierowa SA, Rosja2018-05-12T22:09:37+00:00

Project Description

Metalurgiczne Przedsiębiorstwo im. A.K.Sierowa SA, Rosja

Nazwa kontraktu:
Instalacja do odsiarczania gazów z aglomerowni Zakładów Metalurgicznych im. A.K. Sierowa w Rosji – metoda mokra

Zakres kontraktu:
Technologia, projekty podstawowy, dostawy wybranych urządzeń, nadzór, rozruch.