Project Description

VKG ENERGIA OÜ, Estonia

Nazwa kontraktu:
Instalacja odsiarczania spalin dla VKG Energia OÜ w Estonii – metoda półsucha.
Realizacja w systemie „pod klucz” w Konsorcjum z firmą UAB Ekobana z Litwy.

Zakres kontraktu:
Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dostawy, budowa, rozruch.