Realizacje krajowe

ZGH „Bolesław” S.A.2018-05-27T15:14:34+00:00

Project Description

ZGH „Bolesław” S.A.

Nazwa kontraktu:
Instalacja odzysku cynku z odpadów cynkonośnych.
Realizacja w systemie „pod klucz”.

Zakres kontraktu:
Technologia, projekt budowlany, projekty wykonawcze, dostawy, rozruch

Project Details