AMK Kraków S.A.

Zarząd

Piotr Sabiniok – Prezes Zarządu

Jerzy Gazda – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Rada Nadzorcza

Jorge Calabuig Ferre – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Carlos Enrique Resino Ruiz
Jarosław Reszka
Jacek Szymanek
Marcin Kondraszuk