Władze Spółki

/Władze Spółki
Władze Spółki2020-05-05T08:27:25+00:00
AMK Kraków S.A.

Zarząd

Piotr Sabiniok – p.o. Prezesa Zarządu

Jerzy Gazda – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Rada Nadzorcza

Jorge Calabuig Ferre – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Alvaro Javier De Rojas Rodriguez
Jarosław Reszka
Jacek Szymanek
Paweł Żbikowski