AMK Kraków S.A.

JAKOŚĆ, ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO

AMK Kraków S.A. posiada zintegrowany System Zarządzania uwzględniający wymagania norm: EN ISO 9001, EN ISO 14001, AQAP 2110 oraz PN-ISO 45001.

W codziennej działalności Firma i jej pracownicy starają się nieustannie dochowywać najwyższych standardów jakości w ramach oferowanych usług i dostarczanych produktów, dbając przy tym o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo pracy.